Grote zorgen om de juistheid van het funderingslabel

Home » nieuws » Grote zorgen om de juistheid van het funderingslabel

Vanaf het jaar 2021 is het zogenaamde funderingslabel verplicht. Dit label moet duidelijkheid verschaffen over de basis waar een woning over beschikt.

Een goed idee zou je denken, maar experten hebben toch hun twijfels. Verschillende deskundigen hebben inmiddels dan ook aangegeven dat het label in menig aantal gevallen niet zou kloppen.

Dit zorgt uiteraard voor de nodige ongerustheid. Het funderingslabel werd ontwikkeld door het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF).

Foutieve weergave van de realiteit

Menig aantal gemeenten, maar ook woningbezitters hebben laten optekenen dat het KCAF-label dat ze ontvingen er volledig naast zat. Verschillende onderzoeken die werden uitgevoerd op basis van data die beschikbaar werd gesteld onder de vorm van archieftekeningen en funderingsinspecties, grondwatermetingen en zeer gedetailleerde grondwatermodellen hebben duidelijk gemaakt dat in menig aantal dorpen en steden het risico als veel te ernstig werd bestempeld.

Vanaf half oktober 2020 was het funderingslabel op te vragen van elke woning in Nederland. Heeft je woning een label A gekregen? Dan is er niets om je zorgen over te maken. Vanaf een label D of E is er sprake van zeer aanzienlijke risico’s op verzakking.

Veel ongerustheid

De reden waarom het funderingslabel volgens het KCAF zo belangrijk is heeft betrekking tot het enorme aantal woningen in Nederland die zouden beschikken over funderingsproblemen.

Naar schatting hebben zomaar even een miljoen woningen in Nederland met een dergelijk probleem te kampen. Van deze miljoen woningen zouden de problemen bij zo’n 250.000 huizen als urgent kunnen worden bestempeld.

Het gaat hierbij in het bijzonder om huizen met een bouwjaar voor 1970 die nog werden gebouwd op houten palen. Een lage grondwaterstand kan er bij deze woningen voor zorgen dat de palen soms lange tijd droog komen te staan waardoor ze gaan rotten.

Het funderingslabel zorgt onder woningeigenaars voor heel wat ongerustheid. Een verkeerd label kan namelijk aanzienlijke gevolgen hebben voor het verkooppotentieel van het pand in kwestie.

Bovendien is het zo dat de herstelkosten al snel oplopen tot ettelijke tienduizenden euro’s. Het hoeft niet gezegd dat de verkoopprijs van je huis hierdoor aanzienlijk kan worden beïnvloed.

Het funderingslabel geeft ook een indicatie van de herstelkosten voor het probleem dat zich stelt. Ook deze financiële inschatting heeft gezorgd voor menig aantal bezorgde telefoontjes. De herstelkosten die staan aangegeven kunnen dan ook variëren van enkele tienduizenden tot zomaar even enkele honderdduizenden euro’s.

Gemeenten werken zelf aan een oplossing

Omdat de problematiek met betrekking tot het funderingslabel ook een doorn in het oog is van menig aantal gemeenten hebben verschillenden onder hen reeds het plan opgevat om zelf meer duidelijkheid te realiseren. Eén van deze gemeenten is Haarlem.

Zij werkt zelf aan een kaart die op grond van oude bouwtekeningen gecombineerd met een eigen funderingsonderzoek een nauwkeuriger en vooral correcter beeld moet gaan creëren.

KCAF erkent problemen

Het KCAF heeft inmiddels ook zelf aangegeven de problemen te erkennen. De directeur van het KCAF, Dick de Jong heeft gesteld dat het openbaar maken van de labels net was bedoeld om de modellen nauwkeuriger te krijgen.

Hij stelt dat het een testfase betrof in de hoop dat mensen massaal correcties zouden doorgeven. Dat zou inmiddels ook zijn gebeurd. Het KCAF zou reeds meer dan 3000 meldingen hebben ontvangen die worden verwerkt.

Daarnaast staat het instituut ook in contact met de gemeenten die zeer precieze data zullen aanleveren. Op deze manier zullen de potentiële risico’s veel nauwkeuriger ingeschat kunnen worden waardoor er niet onterecht zal worden geraakt aan de mogelijke (verkoop)waarde van een pand.

Home » nieuws » Grote zorgen om de juistheid van het funderingslabel

Waarom MEEZZ?

  • Plaatsing op Funda

  • Advies tijdens de verkoop

  • Jij bepaalt!

  • Grote geldbesparing

Meezz-tussenlaag

Meest gelezen

Verkoop je huis zelf

Ontdek razendsnel hoe je jouw huis zelf verkoopt met MEEZZ.