Huizenmarkt: verschuiving door vergrijzing

Home » nieuws » Huizenmarkt: verschuiving door vergrijzing

Meer ouderen en een langere levensverwachting

Het is geen onbekend feit dat Nederland in zijn geheel aan het vergrijzen is. De levensverwachting van de mensen stijgt en het totale aantal ouderen neemt toe. De vergrijzing is sinds 2013 versneld. Men verwacht in 2040 totaal 4,7 miljoen ouderen te tellen. Dit betekent dat in 2040 meer dan een kwart van de bevolking 65 jaar of ouder is.

Deze verandering in de bevolkingssamenstelling brengt ook verandering in de woningmarkt en de woonsituaties. De zorg neemt af en het aantal ouderen neemt toe, waardoor ouderen langer zelfstandig zullen moeten blijven wonen. Ouderdom brengt de nodige fysieke beperken met zich mee die op hun beurt weer zorgen voor een vraag naar geschikte woningen.

Vergrijzing en Nijmegen

Het aantal ouderen in Nijmegen stijgt natuurlijk ook met deze nationale vergrijzing. Nijmegen speelt actief in op de urgente situatie van het toenemende aantal ouderen en de grotere vraag naar geschikte woningen. Zorgaanbieders en woningcorporaties slaan de handen ineen en ontwikkelen samen nieuwe complexen voor de ouderen om veilig en prettig in te kunnen wonen.

De sociale wijkteams van Nijmegen spelen in op de toenemende vraag naar zorg door met alle teams uit de stad te kijken naar een optimale verdeling van het zorgaanbod. Mogelijkheden voor dagbesteding breiden zich uit in verschillende wijkcentra.

Woningen voor ouderen in Nijmegen

Het aantal woningen dat geschikt is voor ouderen met een fysieke beperking moet stijgen om het toenemende aantal ouderen zelfstandig te kunnen laten wonen. Ouderen wonen al langer zelfstandig door het afbouwen naar enkel verpleegafdelingen binnen de verzorgingstehuizen. De langere levensverwachting en de versnelde toename van ouderen zorgt hierdoor uiteindelijk voor een tekort aan woningen waar ouderen zelfstandig kunnen wonen.

Er wordt hard gewerkt de benodigde zorg ook te kunnen bieden buiten de verzorgingstehuizen aan de zelfstandig wonende ouderen. De behoefte naar het aantal woningen verandert, maar ook de behoefte naar de soort woning verandert. Mensen hebben meer te besteden en hebben hogere opleidingen afgerond wat invloed heeft op de woningvraag.

De woningmarkt en ouderen

Demografische ontwikkelingen, waaronder vergrijzing en inkomens, hebben een grote invloed op de woningmarkt. De behoefte naar huurwoningen en koopwoningen is wisselend. Factoren als de veranderingen in het inkomen, benodigde zorg en zelfstandigheid van ouderen speelt mee in de woningkeuze.

Door gebruik van regelmatige onderzoeken kan een goed beeld worden gevormd van de woningvraag. Door het nauw volgen van de ontwikkelingen kunnen belangrijke factoren worden meegenomen in een beleid voor zowel zorg als wonen voor ouderen.

Home » nieuws » Huizenmarkt: verschuiving door vergrijzing

Waarom MEEZZ?

  • Plaatsing op Funda

  • Advies tijdens de verkoop

  • Jij bepaalt!

  • Grote geldbesparing

Meezz-tussenlaag

Meest gelezen

Verkoop je huis zelf

Ontdek razendsnel hoe je jouw huis zelf verkoopt met MEEZZ.