Huizenprijzen in Amsterdam stijgen minder sterk

Home » nieuws » Huizenprijzen in Amsterdam stijgen minder sterk

Huizenprijzen in Amsterdam stijgen minder sterk

Verschillende factoren blijken de huizenprijzen in Amsterdam op dit ogenblik te beïnvloeden. Het gaat hierbij in eerste instantie om de trek uit de Randstad. Ook het wegblijven van expats heeft er voor gezorgd dat de huizenprijzen in onze hoofdstad onder druk staan. Dit uit zich in eerste instantie in een daling van de huurprijzen. Daarnaast kan er ook worden vastgesteld dat de stijging van de huizenprijzen zich in Amsterdam veel minder hard doorzet in vergelijking met de rest van Nederland. Dat is een groot verschil in vergelijking met voor de Coronacrisis.

Minder harde stijging dan het landelijk gemiddelde 

Voor de Coronacrisis toesloeg in Nederland, was de situatie op de Amsterdamse woningmarkt eigenlijk zeer eenvoudig. De woonprijzen stegen immers voortdurend. Dit was bovendien zowel het geval voor de huurprijzen als voor de koophuizen. Niet alleen stegen de prijzen continue, daarnaast waren die prijsstijgingen ook veel groter in vergelijking met andere delen van Nederland. Ondertussen is daar toch enigszins verandering in gekomen. 

Begrijp ons niet verkeerd, de huizenprijzen in Amsterdam stijgen nog steeds, maar die stijging is wel veel minder hard in vergelijking met het landelijk gemiddelde. De prijs per vierkante meter in Amsterdam bedroeg vorig kwartaal nog een slordige 5890 euro. Dat is ongeveer 6 procent meer in vergelijking met een jaar eerder. In heel Nederland was er sprake van een stijging van ongeveer 11 procent. 

Huren bijna 7 procent omlaag 

De huren die worden berekend binnen de vrije sector, dus vanaf een bedrag van ongeveer 750 euro per maand, vertonen inmiddels een dalende trend. Voor Amsterdam geldt dat de huurprijzen er zo’n 7 procent omlaag zijn gegaan. Dat is de grootste daling in bijna tien jaar tijd. Bovendien kan ook worden vastgesteld dat de huren in Amsterdam aanzienlijk sneller dalen in vergelijking met de rest van Nederland. Het landelijk gemiddelde kwam dan ook uit op een min van 3,7 procent. Ook dit is op z’n minst opvallend te noemen. 

Corona remt bevolkingsgroei in Amsterdam 

Corona heeft er voor gezorgd dat de bevolkingsgroei in Amsterdam nagenoeg stil is komen te liggen. In november kon er dan ook worden vastgesteld dat de stad amper 530 inwoners meer telde in vergelijking met het begin van 2020. Dit terwijl de bevolking in onze hoofdstad doorgaans met meer dan 10.000 personen per jaar groeit. Voor expats geldt op dit ogenblik nog steeds dat ze nauwelijks onze kant opkomen. Dit heeft als gevolg dat het aanbod op de huizenmarkt toeneemt en de huurprijzen dalen. 

Lage rente en aanzienlijke overheidssteun 

Ondanks het feit dat de prijzen op de huizenmarkt in Amsterdam duidelijk onder druk staan, is er geen sprake van een instorting. Dit was tijdens de vorige recessies wel steevast het geval. Het verschil zit hem in het feit dat de rente tegenwoordig erg laag staat. Bovendien wordt er heel wat steun geboden door de overheid. Volgens verschillende experts zou de globale waarde op de woningmarkt in Nederland dit jaar met 5 procent moeten stijgen. Er zou op moment van schrijven dan ook voornamelijk sprake zijn van een (korte?) adempauze in Amsterdam, dit na verschillende jaren van excessieve prijsstijgingen.

Home » nieuws » Huizenprijzen in Amsterdam stijgen minder sterk

Waarom MEEZZ?

  • Plaatsing op Funda

  • Advies tijdens de verkoop

  • Jij bepaalt!

  • Grote geldbesparing

Meezz-tussenlaag

Meest gelezen

Verkoop je huis zelf

Ontdek razendsnel hoe je jouw huis zelf verkoopt met MEEZZ.