Maand extra belastingvoordeel voor starters op woningmarkt

Home » nieuws » Maand extra belastingvoordeel voor starters op woningmarkt

Maand extra belastingvoordeel voor starters op woningmarkt

Starters die de woningmarkt betreden en er voor kiezen om een woning van meer dan 4 ton te kopen kunnen een maand langer profiteren van een belastingvoordeel dat wordt toegekend bij de aankoop van vastgoed. Voorwaarde hiervoor is wel dat ze tot een overeenkomst komen met de verkopers. Dit opmerkelijke nieuwtje werd door de Belastingdienst zelf gecommuniceerd in een document met vragen en antwoorden voor de makelaarssector.

Overdrachtsbelasting

Op het ogenblik dat iemand een huis koopt dient er daarbij rekening te worden gehouden met het betalen van een zogenaamde overdrachtsbelasting. Deze som kan behoorlijk oplopen, want de belasting bedraagt een slordige 2 procent van de volledige koopsom. Het spreekt voor zich dat er in dit geval dan ook al vrij snel sprake is van ettelijke duizenden euro’s.

Op dit ogenblik is het zo dat iedereen onder de 35 jaar die een woning aankoopt geen overdrachtsbelasting is verschuldigd. Vanaf 1 april wordt daar echter enigszins veranderd in gebracht. Vanaf dat ogenblik zal de vrijstelling namelijk uitsluitend gelden voor vastgoed tot een waarde van maximaal 400.000 euro. Zodra de waarde van de aankoop boven deze som is dan is er dus wel degelijk overdrachtsbelasting verschuldigd, ook voor starters.

Formele overdracht voor 1 april

Omdat de overdrachtsbelasting toch een behoorlijk verschil kan maken in de eindafrekening, en de deadline van 1 april in vele gevallen helemaal niet meer haalbaar bleek, hebben de kopers het op een dealtje gegooid met de huidige eigenaars van het pand. Formeel gezien vindt de overdracht plaats voor 1 april, maar de huidige bewoners mogen nog even in het pand blijven wonen.

Vanuit de Belastingdienst werd inmiddels aangegeven dat, wanneer de verkoper korter dan een maand na het plaatsvinden van de overdracht bij de notaris in het huis blijft wonen, de starter in kwestie toch nog de mogelijkheid heeft om aanspraak te maken op de vrijstelling. Blijkt het in de praktijk allemaal toch wat meer tijd in beslag te nemen? Dan zal de starter wellicht toch nog gewoon de rekening gepresenteerd krijgen.

Geen zekerheid over de fiscale gevolgen

Formeel heeft de Belastingdienst aangegeven geen zekerheid op voorhand te kunnen bieden over de mogelijke fiscale gevolgen. Dit betekent dat de precieze consequenties nog onduidelijk zijn. Een woordvoerder heeft evenwel uitgelegd dat vanaf het begin duidelijk is gemaakt dat de vrijstelling uitsluitend geldt voor mensen die daadwerkelijk in het aangekochte pand gaan wonen. Dat maandje respijt wil men dan nog wel door de vingers zien, maar langer niet meer.

Het maandje extra respijt kan de Belastingdienst sowieso een aardig verlies opleveren. Stel bijvoorbeeld maar eens dat een starter jonger dan 35 jaar een woning aankoopt met een waarde van 700.000 euro. Op het ogenblik dat die persoon de woning zou kopen na 1 april zou daar een belasting voor moeten worden betaald van zo’n slordige 14.000 euro. Voor 1 april hoeft er door diezelfde persoon voor hetzelfde vastgoed 0 euro aan belasting te worden betaald.

Het spreekt dus voor zich dat de Belastingdienst een verdere tegemoetkoming buiten de extra periode van 30 dagen niet wil doen. Indien je als starter van plan bent om een woning te kopen van meer dan 400.000 euro op korte termijn is het dus zeker belangrijk om hier rekening mee te houden.

Home » nieuws » Maand extra belastingvoordeel voor starters op woningmarkt

Waarom MEEZZ?

  • Plaatsing op Funda

  • Advies tijdens de verkoop

  • Jij bepaalt!

  • Grote geldbesparing

Meezz-tussenlaag

Meest gelezen

Verkoop je huis zelf

Ontdek razendsnel hoe je jouw huis zelf verkoopt met MEEZZ.