Vertrouwen in Nederlandse woningmarkt volledig hersteld

Home » nieuws » Vertrouwen in Nederlandse woningmarkt volledig hersteld

Vertrouwen in Nederlandse woningmarkt volledig hersteld

Het vertrouwen van de Nederlanders in de eigen woningmarkt lijkt volledig te zijn hersteld. De Coronacrisis heeft er even voor gezorgd dat de woningmarkt onder druk kwam te staan en een lichte terugval vertoonde. Inmiddels ligt dat echter alweer ver achter ons. Sterker nog, de woningmarkt ligt nu weer op het niveau van een jaar geleden. Deze conclusie kan worden getrokken aan de hand van de zogenaamde Woonindex. Deze meet het vertrouwen dat de Nederlandse woningmarkt geniet. 

Verwachte daling van de hypotheekrente 

Niet alleen onder starters, maar ook onder huizenbezitters is de algemene verwachting dat de woningprijzen verder zullen blijven stijgen in het komende jaar. Tegelijkertijd bestaat ook de verwachting dat de hypotheekrente de komende periode zal gaan dalen. De graadmeter bevindt zich op moment van schrijven op een stand van 105 punten. Exact één jaar geleden was die stand 103 punten. Elke stand die wordt behaald boven de 100 punten wijst op optimisme. Alles wat eronder valt uiteraard op pessimisme. 

Tijdens het tweede kwartaal van het jaar was het zo dat de vertrouwensindex nog bleef steken op een waarde van 91 punten. Het hoeft niet gezegd dat het vooral de Coronacrisis is geweest die roet in het eten heeft gegooid. Volgens verschillende bronnen zijn woningbezitters nog nooit eerder zo positief geweest over de verkoop van hun woning. Althans niet voor zover bekend sinds de start van de Woonindex. Maar liefst 87 procent van de woningbezitters geeft aan te verwachten hun huidige woning binnen 3 maanden te kunnen verkopen. 

Nieuwe opvallende trend onder starters en doorstromers 

Er zijn echter nog een aantal andere opvallende conclusies die we kunnen trekken. Zo zouden starters en doorstromers vandaag de dag veel meer bereid zijn om op grotere afstand te gaan wonen van hun huidige locatie. Dit aantal zou zijn gestegen van 18 naar maar liefst 25 procent. Daarbij wordt er niet in het minst gewezen naar het grotere aanbod van woningen en de aantrekkelijke prijzen buiten de eigen regio waarin men woonachtig is. Ook voor dit fenomeen kan er worden gekeken in de richting van de Coronacrisis. 

Het is namelijk zeer aannemelijk dat mensen het afgelopen jaar hebben ondervonden hoe belangrijk het kan zijn om over een degelijke hoeveelheid aan ruimte te beschikken bij hun woning. Die ruimte is in heel wat Nederlandse steden slechts in zeer beperkte mate te vinden. In andere gebieden of regio’s is die er gelukkig wel. Tegelijkertijd lijkt ook het besef te zijn ontstaan dat thuiswerken wel eens erg belangrijk kan blijven in de toekomst. 

Het nieuwe jaar met vertrouwen tegemoet

De woningmarkt vormt sinds jaar en dag een cruciaal onderdeel van de Nederlandse economie. Het hoeft dan ook niet gezegd dat een welvarende woningmarkt zeer belangrijk is. Het feit dat het vertrouwen in de Woonindex op zo’n hoog niveau staat schept alleen maar positieve verwachtingen voor het komende jaar. Dit niet alleen voor de huidige woningeigenaars, maar ook voor iedereen die met het idee speelt om in het komende jaar vastgoed te gaan kopen.

Home » nieuws » Vertrouwen in Nederlandse woningmarkt volledig hersteld

Waarom MEEZZ?

  • Plaatsing op Funda

  • Advies tijdens de verkoop

  • Jij bepaalt!

  • Grote geldbesparing

Meezz-tussenlaag

Meest gelezen

Verkoop je huis zelf

Ontdek razendsnel hoe je jouw huis zelf verkoopt met MEEZZ.