Woningmarkt in Nijmegen regionaal gezien

Home » lokaal » Woningmarkt in Nijmegen regionaal gezien

Stedelijk netwerk Arnhem-Nijmegen

Nijmegen en haar woningmarkt maken deel uit van het stedelijk netwerk Arnhem-Nijmegen. Het beleid rondom de woningmarkt wordt dan ook regionaal afgestemd. Er zijn binnen de regio verschillende afspraken gemaakt over de woningbouwproductie, zoals over de regionale invulling en het ruimtelijk beleid. Sinds 2013 wordt met de GPR methodiek gebouwd.

Dit is een duurzame manier van het bouwen van woningen die overeen is gekomen in Het Groene Akkoord. Het stedelijk netwerk Arnhem-Nijmegen bestaat uit een groot aantal gemeenten die met elkaar samenwerken voor optimale welvaart van hun inwoners en groei voor de hele regio.

Verdeling van woonruimte

Het werkgebied voor woningcorporaties wordt vanuit afspraken op basis van de Woningwet vastgesteld. Nijmegen is een stad die over het algemeen vooral groeit, maar de stad kent ook krimping. De groei en krimp verschillen per deel van de stad, waarmee ook de vraag naar woningproductie.

Om goed te kunnen aansluiten op de ontwikkelende woonvraag is het belangrijk goede afspraken over de productie van woningen te maken binnen de regio. Door de verdeling van woningruimte regionaal vorm te geven krijgen inwoners meer keuzevrijheid. De woningkeuze wordt zo minder beïnvloed door de vaak uiteenlopende regels per gemeente. Ook de gemeenten halen hier voordeel uit, omdat ze door de regionale regels niet onbewust mensen weren door hun eigen regels

Een prettige woonomgeving

Door de samenwerking tussen de vele gemeenten in het stedelijk netwerk Arnhem-Nijmegen kan gewerkt worden aan het verstedelijkingsgebied. Per gemeenten vind je weer verschillende wijken met elk verschillende inwoners met ook verschillende behoeften.

Door de regionale aanpak kunnen voorzieningen makkelijker worden aangepast aan de ontwikkelingen per gebied. Hierbij kun je denken aan voorzieningen als scholen, winkels, zorgvoorzieningen en sportgelegenheden.

Door het optimaal aansluiten bij de veranderende behoefte wordt het keuzegebied voor woningzoekenden vergroot. De regionale benadering zorgt hiermee voor een verbetering van de algemene woonomgeving voor de inwoners van gemeenten in Arnhem en Nijmegen.

De verstedelijking zorgt ervoor dat het wonen binnen het gehele Arnhem-Nijmegen netwerk aantrekkelijker wordt. Verhuizen binnen dit netwerk wordt tevens makkelijker en aantrekkelijker.

De groei en krimp van gemeenten en wijken moet voor optimale anticipatie nauw in de gaten worden gehouden. Dit ook met het oog op de nationale vergrijzing, wat zorgt voor een stijging in de behoefte aan woningen voor mensen met een fysieke beperking.

De vergrijzing zorgt tevens voor een stijgende behoefte aan zorg waar rekeningen mee kan worden gehouden in de voorzieningen per wijk.

Home » lokaal » Woningmarkt in Nijmegen regionaal gezien

Waarom MEEZZ?

  • Plaatsing op Funda

  • Advies tijdens de verkoop

  • Jij bepaalt!

  • Grote geldbesparing

Meezz-tussenlaag

Meest gelezen

Verkoop je huis zelf

Ontdek razendsnel hoe je jouw huis zelf verkoopt met MEEZZ.